Terms Of Services
เงื่อนไขการใช้บริการ และขอบเขตความรับผิดชอบ
โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ละเอียดเเละชัดเจน ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้ทำการส่งใบสั่งซื้อ หรือส่งสินค้าเข้ามา ถือว่ายอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยเเล้ว 1. ทางบริษัทไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าไวไฟ เช่นสารเสพติดทุกชนิด วัตถุกัมมันตรังสี สินค้าไวไฟ ประทัด น้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นต้น หากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย ทางผู้ฝากสั่ง และฝากนำเข้าจะต้องรับโทษตามกฎหมาย และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 2. สินค้าที่เสียหายชำรุดได้ง่าย และ มูลค่าสูง เช่น แก้ว กระจก กระเบื้อง พลาสติก ธนบัตร เครื่องเพชรพลอย มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้ามูลค่าสูงทุกชนิด เป็นต้น ทางบริษัทไม่รับนำเข้า หากลูกค้านำเข้าสินค้าดังกล่าวและเกิดความเสียหาย-สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 3. ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ และ รับเคลม สินค้าเสียหายบุบยุบระหว่างขนส่ง แนะนำให้แพคสินค้าให้ดี หรือ ตีลังไม้ลดความเสี่ยงสินค้าเสียหาย 4. สินค้าที่ส่งเข้ามา ควรแจ้งให้ผู้ส่งใส่สินค้าในกล่องที่แข็งแรง และ สมเหตุสมผลกับการขนส่งระหว่างประเทศ สำหรับสินค้าที่แตกหักง่าย และลูกค้าต้องการคงสภาพสินค้าให้มากที่สุด ทางบริษัทแนะนำให้แจ้งโรงงานและร้านค้าให้ใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่นลังไม้ โฟมขึ้นรูป เป็นต้น ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีการตีลังไม้แล้ว หากสินค้ายังเสียหาย หรือแตกหัก ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าเสียหายทุกกรณี 5. การชำระค่านำเข้าขนส่ง รบกวนลูกค้าชำระค่านำเข้าขนส่งก่อนจัดส่งสินค้าในไทย หรือก่อนเข้ารับสินค้า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า หรือให้เข้ารับสินค้าหากยังไม่ได้รับการชำระค่าขนส่งอย่างถูกต้อง 6. กรณีสินค้าหายระหว่างขนส่ง ทางบริษัทชดใช้ค่าเสียหาย 3 เท่าค่านำเข้าโดยไม่เกินมูลค่าสินค้าทั้งสินค้าปกติ มอก อย และลิขสิทธิ์ 7. ลูกค้าที่ฝากสั่งสินค้าและ นำเข้า (PRE- ORDER) ทางบริษัทเป็นเพียงตัวเเทนสั่งซื้อ เเละนำเข้าเท่านั้น ทางเราไม่สามารถการันตีคุณภาพของสินค้า เเละความซื่อสัตย์ของร้านค้าโรงงานเเก่ลูกค้าได้ ดังนั้นหากสินค้าด้อยคุณภาพ ร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบไม่ตรงกับออเดอร์ ส่งสินค้าผิดสี ขนาด เป็นต้น ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบหรือชดเชยคืนเงินแทนร้านค้าจีนได้ในทุกกรณี เเต่ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน ติดตาม ทวงถาม ขอเงินคืน เคลมสินค้า กับร้านค้าจีน หรือโรงงานจีนอย่างเต็มความสามารถ โดยมองประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 8. ระยะเวลาในการขนส่งจากจีนมาไทย ระยะเวลาที่แจ้งจะเป็นระยะเวลามาตราฐาน ทั้งนี้เวลาอาจจะล่าช้ากว่าที่แจ้งอันเนื่องจากสถาณการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ การตรวจเข้มเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าเรือ หรือด่าน เป็นต้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายอันเนื่องจากความล่าช้าของการขนส่งจากสถาณการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในทุกกรณี 9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดตรวจเช็คสินค้ากรณีจำเป็น ทั้งนี้เพื่อสามารถระบุประเภทสินค้า สำหรับขั้นตอนการนำเข้า นอกจากนี้หากเจ้าหน้านี้ศุลกากรขอเปิดตรวจสินค้า ซึ่งตามระเบียบผู้นำเข้าต้องให้ความร่วมมือ ทางบริษัทจำเป็นต้องเป็นตัวแทนของลูกค้าอนุญาติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสินค้า ในกรณีการเปิดตรวจทำให้สินค้าเสียหาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 10. กรณีที่สินค้ามาถึงโกดังในไทย แต่ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือไม่มีผู้มาติดต่อขอรับสินค้า เกินกว่า 90 วัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำสินค้าออกขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้มาหักชำระค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้านั้นๆ ทั้งหมด โดยที่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นในภายหลังในทุกกรณี 11. หากลูกค้าฝากสั่ง และ นำเข้าสินค้ากับทางบริษัท จะถือว่าลูกค้ารับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นทุกกรณี
Frequently asked question
คำถามที่พบบ่อย
Q : ระยะเวลาในการขนส่งจากจีนมาไทย?
A : การขนส่งจากจีนมาไทย China Thai Cargo มีทั้งหมด 2 ประเภทคือ รถ เรือ โดยทั้ง 2 ประเภทใช้เวลาต่างกันคือ รถ ประมาณ 5-7 วัน เเละ เรือ ประมาณ 15-17 วัน (นับจากออกจากจีน) ทั้งนี้เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เช่นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการตรวจเข้มเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าเรือ หรือด่านตรวจ
Q : วิธีการคิดค่าขนส่ง สินค้าประเภทใดคิดเเบบกิโลกรัม ประเภทใดคิดเเบบคิวบิก?
A : หลักการคิดค่าขนส่ง คือเทียบค่ากิโลกรัม เเละ ค่าคิวบิก อิงตามประเภทเเละโหมดในการขนส่ง ตัวเเปรไหนได้ค่าขนส่งมากกว่าคิดทางนั้น สินค้าหนักมากบางประเภทเช่นอุปกรณ์ออกกำลังกาย เหล็ก อะไหล่ยนต์​ หรือสินค้าใช้พื้นที่มาก เครื่องจักร สามารถติดต่อสอบถามราคาได้อีกครั้ง
Q : สินค้าประเภทไหน ถือว่าเป็นสินค้าเเบรนด์ มอก. อย. ?
A : สินค้าบางประเภทที่ขั้นตอนในการนำเข้าซับซ้อนกว่าสินค้าปกติ ดังนั้นอัตราค่านำเข้าจะสูงกว่าสินค้าทั่วไป สินค้าเเบรนด์ - สินค้าที่มีสัญลักษณ์ ป้าย รูป เหมือนกับสินค้าลิขสิทธิ์ เช่น NB Chanel LV ลายการ์ตูนดีสนีย์ ลายการ์ตูนซาริโอ้ เป็นต้น มอก. - เช่น ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ หลอดไฟ ฝักบัว ก็อก หมวกนิรภัย สินค้าที่มีมอเตอร์ ยางรถยนต์ เป็นต้น อย. - เช่น อาหาร ของกิน ยา อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ เครื่องมือเเพทย์ เป็นต้น
Q : ขอบเขตความรับผิดชอบ กรณีสินค้าไม่ตรงตามรูป สินค้าบุบระหว่างการขนส่งสินค้าในกล่องไม่ตรงกับออเดอร์ ?
A : China Thai Cargo เป็นเพียงตัวเเทนสั่งซื้อ เเละนำเข้าเท่านั้น ทางเราไม่สามารถการันตีคุณภาพของสินค้าเเละโรงงานเเก่ลูกค้าได้ ดังนั้นหากสินค้าด้อยคุณภาพ ไม่ตรงกับรูป ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ นอกจากนี้สินค้า ที่เเตกหัก มูลค่าสูง หรือสินค้าที่ต้องการสภาพกล่องที่สมบูรณ์ที่สุด เเนะนำให้ทางลูกค้าตีลังไม้ เนื่องจาก ทางขนส่งไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าเเตกหักเสียหายระหว่างขนส่ง ทั้งนี้สำหรับลูกค้าสั่งซื้อนำเข้า หากสินค้าส่งไม่ครบจากร้านจีน หรือส่งมาไม่ตรงกับออเดอร์ อันเนื่องทางร้านค้าจีน หรือโรงงานจีน ทางเราไม่สามารถชดเชยคืนเงินได้เช่นกัน เเต่ทาง China Thai Cargo ยินดีที่จะประสานงาน ติดตาม ทวงถาม ขอเงินคืน เคลมสินค้า กับร้านค้าจีน หรือโรงงานจีนอย่างเต็มที่ โดยมองประโยชน์ของลูกค้าไทยเป็นสำคัญ